Supportmøder og undervisning

Lær din Gilson pipette (bedre) at kende

I Biolab videreformidler vi gerne vores viden om pipetteringsteknik og vedligeholdelse, på korte og uformelle undervisningsforløb som vi kalder “supportmøder”.

På supportmøderne behandler vi emner der har generel interesse for den enkelte pipettebruger. Supportmøderne er praktisk orienterede og afvikles på kundens lokaliteter af erfarne medarbejdere, enten i laboratoriet eller i kaffestuen afhængig af ønske. Under supportmødet anvendes normalt Biolabs demonstrationspipetter, men det kan aftales at kundens egne pipetter inddrages i undervisningen såfremt dette ønskes.

Blandt emnerne er :

Korrekt pipettehåndtering.
Pipetteringsteknik for størst mulig præcision og nøjagtighed.
Vedligeholdelse af Gilson pipetter – herunder adskilllelse og rengøring.
Forebyggelse af skader på pipetterne.
Vurdering af service/kalibreringsinterval.

Varighed
Supportmøderne varer omkring 30-45 minutter afhængig af evt. spørgelyst

Deltagerantal
Idet supportmøderne er praktisk orienterede, anbefales det at deltagerantallet som udgangspunkt ikke overstiger 6 personer men såfremt der indgåes særlig aftale herom, kan antallet af deltagere udvides til 10.

Pris
Supportmøder er gratis

Tidspunkt
Kontakt os og aftal et supportmøde

Tilmeld dig vores nyhedsbrev